Sarmin VS Sarkum Rebutan Pepesan Kosong -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Sarmin VS Sarkum Rebutan Pepesan Kosong

Sunday, June 21, 2020
Oleh Bobi

Dina hiji mangsa Samin jeung Sarkum keur hog hag diwarungna neng Juwita, si randa demplon mantan pamajikana bandar bangkong.

Ari sugan teh hog hag ngareubutken neng Juwita, si horeng teh ngareubutkeun pepesan kosong. Neng Juwita manyun.... wae. (kacian...... deh luh !)

Sarkum : kuring  karunya pisan ningali silaing  kismin wae.
Samin : Maksud silaing naon ka dewek nyeubutkeun kismin. Masalah buat lu ?

Sarkum : Ieu mah pepeling. Maneh mah usaha teh polos pisan teu make bumbu. Ari make bumbu mah contoh kos kuring, geus boga mobil,  sawah, empang, kontrakan imah, pamajikan nambah deui jadi dua. Jaman kiwari teu make bumbu, wayahna rejeki maneh rejeki anak sholeh. Saumur umur maneh kitu wae.

Samin : Maksud maneh naon hirup kudu make bumbu. Bumbu dapur.... ?

Sarkum : teu nyambung keneh wae, dasar tulalit. Lamun maneh hayang aya kamajuan tina usaha. Kudu loba tatanya ka dukun. Engke teh ku dukun dibere bumbu supaya maneh sukses. Cocok cocokan bumbuna, aya susuk, jimat, rante bagong, batara karang jeung sajabana.

Samin : jor weh gembol. Eta teh perbuatan musyrik, Sarkum ! Dilarang ku agama Islam. Menta mah ka gusti Allah, bari ikhtiar jeung berdoa. lain ka dukun. Lamun kuring nanya ka dukun,kuring bisa dicarekan beak bersih ku Ustad Danu.
Urusan hirup mah moal bisa dibahar ku manusa. Ayeuna maneh loba dunya tapi kurang amal. Boa teuing isukan pageto ge kena stroke.

Sarkum : ulah sok ngadoakeun teu baleg. Urusan umur mah urusan nu kawasa

Samin : eta bener ngajawabna. urusan takdir,jodoh,rejeki,maut urusan nu kawasa. Nu penting kuring mah hirup barokah. Teu kudu make bumba bumbu. Harta jeung jabatan moal dibawa paeh. Ayeuna lamun maneh paeh,kitu dibawa mobil,empang, kontrakan imah jeung sawah. Da moal ieu. Nu dibawa mah amal jeung perbuatan. Kuring mah teu silau pisan, najan maneh gede dunya satungtung langit. Soal ieu mah soal prinsip. Teu bisa disaruakeun antara silaing jeung kuring.

Sarkum : tuh nya ari dibere kiat kiat sukses malah ngadalil. Ari kuring mah karunya ka silaing balangsak wae. Kuring jadi miluan pusing mikiranana.

Samin : kitu silaing teh dermawan mikiran kuring. Buktina di warung ieu ge maneh jajanna ngan kacang sukro wungkul sakitu kadaharan loba oge. Dasar bakhil, kikir,pelit, ngopet. Dilembur mah maneh teh kasohor tuan takur. Ari loba dunya mah kudu loba sodaqoh ka fakir miskin,anak yatim jeung orang tua jompo. Ulah sieun dunya beak. Loba sodaqah pasti dunyana nambahan deui. Lamun sodaqah ulah sok hayang katingali ku batur. Eta teh riya. Mun bisa mah sireum ge ulah nyahoeun. Kasasama kudu silih asah asih  asuh.

Sarkum : ulah sok loba ngadalil. Realistis weh hirup mah. Silaing malah mojokkeun kuring.

Samin : matak lamun jadi lalaki teh ulah sok cupar. Bibir aweweeun. Ulah sok ngaremehkeun batur. Nganggap rendah batur. Asa aing adigung. Kahadean mah can tangtu alus silaing.

Sarkum : busyeeeetttt.... dah nyemprot wae kuring. Geus ah kuring balik. Bayar tah ku maneh sukro jeung teh tawar. (Sarkum langsung balik)

Samin : aujubillah minjali. Koret teh kabina bina, Sarkum. Neng Juwita, tong daek dibogohan ku si Sarkum.

Juwita  : amit amit jabang bayi, kadieu ge ngadon jajan sukro. Jelema koret kitu. Naon araheunnana.

Samin : tapi neng Juwita daek kan dicandung ku kang Samin jadi pos dua. Sok pilih mana, Sarkum anu loba dunyana tapi koret atawa kang Samin jalmi teu gaduh tapi bageur. Pilih mana ?

Neng Juwita : punteun ah, duanana ge teu aya nu kapilih.

Samin : naon sababna ?
Neng Juwita : sababna duanana aki aki kabeh. Mana tahan...... !!!

Samin : kang Samin masih tahan ngalawan neng Juwita mah. Perlu dibuktikeun ayeuna, hayu !

Neng Juwita : lamun kang Samin keukeuh wae bogoh ka eneng, aya syaratna.

Samin : naon syaratna ku kang Samin pasti dicumponan.

Neng Juwita : soal cinta itu kan soal hati. Tah ayeuna syaratna pangalukiskeun gambar hati I Love You di balok es pake cat.

Samin : ulah eta atuh syaratna. Nepi ka kiamat ge balok es mah moal bisa dicat. Daripada akang sinah ngecat balok es,mendingan  geulut jeung si Sarkum.