Carita Humor Fiksi Spesial Lebaran -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Carita Humor Fiksi Spesial Lebaran

Friday, May 29, 2020
Oleh : Boby

Samin sare pules pisan  diluar imah dina bale. Sapeupeuting manehna ngaronda. Samin ngimpi seureum pisan diudag udag jurig mamat, salakina juleha nu anyar maot karak 40 poena lantaran katabrak mobil.

Dina impian, Samin lulumpatan kasieunan diudag jurig mamat ngarasa boga salah ngabogohan Juleha nepi ka mere baju keur lebaran.

Lumpat biki tarik,Samin ngorokna biki tarik oge. Eta anehna,  Samin  sarena ngorok dibaturan ku hayam jago kongkorongok di luar imah. Unggal Samin ngorok,hayam jago kongkorongok kos balapan mobil. Atuh genjlong tatangga imah kalaluar kagandengan nepi ka dilalajoan ku  tatangga imahna bari seuri ngabrakatak.

Pamajikan Sarmin aranna nyai ngarasa wirang. Samin dihudangkeun teu hudang hudang. Malah gogorowokan tulung.....!!! Tulung.....!!!
Saking keselna nyai langsung ngabanjur Samin make cai saember. Gorenjal,Samin hudang.

Nyai : mani kabina bina sare teh. Geus beurang oge. Tuh tingali dilalajoan ku batur.
Samin : emangna kuring topeng pendul dilalajoan. Bubar, bubar !!

Samin langsung ka kamar mandi. Tuluy tatangga balubar.
"Kuring teh tos ngaronda. Sare ge jam tilu. Euweuh gawe nya, batur sare malah dilalajoan,"Samin gugurutu ka pamajikana.

Saparantosna kitu nyai geus nyadiakeun kopi jeung goreng sampeu dimeja. Samin gek diuk geus rapih make bajuna bari dibaturan ku pamajikana.
Tuluy Samin ngareguk cai kopi. Eta cai kopi langsung diburakeun muncrat kana beungeut pamajikanna.

Nyai :ari akang teu hideng pisan cai kopi diburakeun mani kana beungeut nyai.
Samin : maneh nu teu hideng nyieun kopi teu make gula,pait pisan. Tara biasana maneh nyieun kopi pait kieu.Kunaon ?

Nyai : Supaya akang ngartos, rasana kopi kumaha  resiko balanja. Mun kopi pait,akang mere resiko teu baleg. Mana aya jaman kiwari mere resiko 20 rebu,mahi kanu naon kang ?

Samin : yeuh sagala ge kudu disyukuri resiko gede atawa leutikna. Ayeuna mah rada hese neangan duit teh.Kudu Sabar geulis.

Nyai : Kuring teh geus nini nini geus teu geulis deui. Sabar,sabar ! Tuh si Sabar mah tukang odading. Nyai curiga yeuh,boa boa akang boga kabogoh deui. Geus sabulan ieu mere resiko teh teu baleg pisan. Jawab nu jujur,boga kabogoh teu.

Samin: henteu nyai. Hanya nyai seorang di alam jagad raya dan alam gaib ini yang dicintai dan disayangi ku akang sepanjang masa.
Nyai : euweuh duit receh. Rayuan gombal. Bohong! daek sumpah
Samin : daek. Lamun akang boga kabogoh deui sing kageleng ku nyiru.
Nyai : sumpah naon kos kitu. Digeleng ku nyiru mah teu peujret. Daek teu disamber ku geledek.

Samin : jor weh gembol. Maneh weh tiheula, daek teu disamber ku geledeg.
Nyai : ngabohong weh digedekeun. Keur ngabuktikeun omongan maneh,urang ayeuna keneh rek manggil si endang. Budak keneh ge geus indigo.

Samin : nya sok weh. Nanya ka budak leutik umur 12 taun. Bisa naon.

Tuluy nyai nitah batur manggil si endang,anak tatangga. Endang langsung datang ka imah.

Endang :aya naon emak manggil endang.
Nyai :coba pangnarawangkeun ku panon batin,bapa Samin boga kabogoh teu.

Tuluy endang ningali Samin serius pisan. Samin ge rada gugup.

Endang : boga mak
Nyai :tuh kan indigo mah moal salah pasti kanyahoan maneh ngabohongan pamajikan. Saha aranna jang ?

Diteuteup deui wajah Samin ku endang.

Endang : aranna juleha mak karak ditinggalkeun maot ku salakina. Bapa Samin ge geus mere baju geus lebaran ka Juleha teh.

Samin langsung gugup teu bisa ngomong deui diterawang kitu teh. Manehna rumasa pisan.
"Lamun lain budak ku kuring geus ditonjok. Pipilueun urusan kolot. Ngaruntageun rumah tangga,"gurutu Samin.

Tos nerawang Samin budak indigo teh langsung balik. Eta nyai ningali salakina dongkol pisan. Teu loba nyarita deui cai kopi langsung dibanjurkeun ku Samin. Nyai langsung asup ka kamar bari ceurik ngabangingik maratan langit.